Organizator festivala Stari Grad

MASS ENTERTAINMENT GROUP :

Aladin Imamović - direktor festivala
Sulejman Zatrić - umetnički direktor
Šaban Gračanin - finansijski direktor
Nermin Biševac - menadžer festivala
Admir Imamović - tehnički direktor
Vladimir Profilović - direktor marketinga
Edin Kalač
Amina Hačković
Husein Memić
Fuad Zukorlić
Semir Kambović
Emir Spica
Amer Pašović
Adnan Ahmetović - muzički urednik
Rasim Hasanbegović
Zehra Škrijelj
Hamza Zatrić
Mehmed Memić


Organizatori

Generalni pokrovitelj

Generalni sponzor

Zlatni sponzori

Web dizajn

Zvanično piće festivala

Medijski sponzori